Zlepšení podmínek vzdělávání na ZŠ Integra

Reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.3764
Realizace: 1. 9. 2012 - 28. 2. 2015

Cílem projektu bylo zlepšení technického zázemí školy, vzdělání pedagogických pracovníků, zkvalitnění výuky cizích jazyků a vytvoření inovativních digitálních učebních materiálů. V rámci projektu byla na II. stupni zřízena mobilní počítačová učebna. Pedagogičtí pracovníci byli proškoleni v oblasti ICT a vedení žáků v užívání sociálních sítí. Výuka cizích jazyků probíhala v individualizovanější podobě díky menšímu počtu žáků ve skupinách, projekt také přispěl k vytvoření IT a přírodovědných digitálních učebních materiálů určených k rozvoji znalostí žáků v daných oblastech.