Školní družina

Vedoucí školní družiny: Bc. Veronika Klimešová

Kontakt: 734 360 652 (do 14:00 h sekretariát, do 16:00 h ŠD)

Vychovatelky: Gabriela Hučíková, DiS., Helena Ondráčková, Mgr. Jana Sadilová

Další pracovníci: Zuzana Čapáková, Eva Hatlapatková, Anežka Jelínková,          Ing. Martina Zágorová, Pavlína Zajíčková


Žáci prvního stupně mohou trávit čas po vyučování ve školní družině, kde je možnosti si odpočinout, zahrát hry, zasportovat si nebo si něco přečíst. V rámci družiny mohou děti také navštěvovat kroužky dle nabídky školy.

Ve školní družině aktivně rozvíjíme osobnosti žáků, jejich sociální dovednosti a vztahy mezi dětmi i napříč ročníky. Mezi oblíbené činnosti patří hraní fotbalu, vytváření bunkrů na školní zahradě, deskové hry, šachy a tvořivá výtvarná práce. Máme rádi i návštěvy kina Vatra, vycházky do přírody, cestování za poznáním do okolních měst, badatelství, návštěvy městských sportovišť a další příležitosti zažít něco zajímavého.

Školní družina je v provozu před vyučováním v době od 6:30 do 7:30 h (tzv. Ranní čajovna v budově 1. stupně) a po vyučování od 11:30 do 16:00 h.