Školní družina

Vedoucí školní družiny: Bc. Veronika Klimešová

Kontakt: 734 360 652 (do 14:00 h sekretariát, do 16:00 h ŠD)

Vychovatelky: Bc. Gabriela Hučíková, DiS., Helena Ondráčková, Mgr. Jana Sadilová

Další pracovníci: Anežka Jelínková, Markéta Juřicová, Vendula Zemánková

Žáci prvního stupně mohou trávit čas po vyučování ve školní družině, kde je možnosti si odpočinout, zahrát hry, zasportovat si nebo si něco přečíst. V rámci družiny mohou děti také navštěvovat kroužky dle nabídky školy.

Ve školní družině aktivně rozvíjíme osobnosti žáků, jejich sociální dovednosti a vztahy mezi dětmi i napříč ročníky. Mezi oblíbené činnosti patří hraní fotbalu, vytváření bunkrů na školní zahradě, deskové hry, šachy a tvořivá výtvarná práce. Máme rádi i návštěvy kina Vatra, vycházky do přírody, cestování za poznáním do okolních měst, badatelství, návštěvy městských sportovišť a další příležitosti zažít něco zajímavého.

Školní družina je v provozu před vyučováním v době od 6:30 do 7:30 h (tzv. ranní čajovna v budově školního klubu) a odpoledne ve dny pondělí až čtvrtek od 11:30 do 16:30 h (od 16:00 h v budově školního klubu). V pátek je odpolední provoz družiny v době 11:30 - 16:00 h.