Školní jídelna

Školní jídelna sídlí v přízemní budově v areálu ZŠ Integra.

Vedoucí školního stravování: Věra Abdulová
Kontakt: 737 269 960

Odhlašování obědů elektronicky zde.

Případně telefonicky (kancelář školy):
571 411 957, 734 360 652
e-mail: info@zsintegra.cz

Obědy je třeba odhlásit vždy den předem do 12:00 hodin. Kromě uvedených kontaktů mohou žáci využít odhlášení obědů prostřednictvím formulářů rozmístěných v budovách školy.

Pokud žák náhle onemocní, má 1. den nemoci nárok na oběd (ten je možné vyzvednout do jídlonosičů v době 11:00 - 11:30 hod). Další dny je nutné si obědy odhlásit, jinak je strávníkovi účtována plná cena oběda + 30 Kč a kvůli omezení vstupu rodičů do školy není možné oběd vyzvednout.

Hromadné odhlášky celé třídy (exkurze, sportovní soutěž apod.) provádí třídní učitel.

Škola podporuje zdravé stravování žáků zapojením do projektu Ovoce a zelenina do škol. Výbornou možností je také zapojení do projektu Obědy pro děti, který financuje obědy ve školní jídelně rodinám, které by si je jinak nemohli dovolit.