Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/ 2023 proběhl v pondělí 4. 4. 2022 a bylo přijato 18 žáků do 1. třídy a 4 žáci do třídy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona. Na budoucí prvňáčky se těšíme a mrzí nás, že nebylo možné vyhovět všem zájemcům.

Současně v souvislosti se zápisem do 1. tříd ZŠ ukrajinských žáků k 1. červnu 2022 sdělujeme, že z důvodů plné kapacity a organizačních důvodů nemůžeme přijmout žádné další žáky. 

Dlouhodobým zaměřením ZŠ Integra Vsetín je poskytovat inkluzivní vzdělávání a podporovat rozvoj osobnosti žáků prostřednictvím kvalitního pedagogického procesu v různorodé skupině žáků ve třídě.

Proto vnímáme jako důležité vybrat budoucí kolektiv první třídy tak, aby vytvářel dobré prostředí pro vzdělávání všech žáků s akceptováním jejich jedinečnosti a speciálních vzdělávacích potřeb (dále SVP). Současně je cílem vytvořit kolektiv, který umožní kvalitní pedagogický proces, ve kterém se žáci mohou rozvíjet a dosahovat svého osobního maxima. U zápisu je tedy možné podávat žádost o přijetí do běžné první třídy, kam se klasicky přijímá 18 žáků, nebo do třídy zřizované dle §16 odst. 9 školského zákona (to pouze na základě doporučení speciálně pedagogického centra), kde se počet dětí pohybuje často pod 10 žáků. 

V každém školním roce jsou vyhlášena kritéria k zápisům do ZŠ, která jsou včas zveřejněna. 

Zápis do 1. třídy se skládá z formální části (zajištění potřebných dokumentů mezi zákonnými zástupci a ZŠ) a motivační části (aktivity pro předškoláky, kde mohou poznat prostředí a některé učitele školy). 

Podrobnější informace jsou aktualizovány každý školní rok a najdete je v části "Organizace zápisu".