Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 proběhne v pondělí 8. dubna 2024.

Dlouhodobým zaměřením ZŠ Integra Vsetín je poskytovat inkluzivní vzdělávání a podporovat rozvoj osobnosti žáků prostřednictvím kvalitního pedagogického procesu v různorodé skupině žáků ve třídě. Věříme, že v tomto směru máme co nabídnout, protože inkluzi se věnujeme již od svého vzniku v roce 1993 a víme, že současné vzdělávání dětí zdravých a dětí s různými překážkami opravdu jde. 

Proto vnímáme jako důležité vybrat budoucí kolektiv první třídy tak, aby vytvářel dobré prostředí pro vzdělávání všech žáků s akceptováním jejich jedinečnosti a speciálních vzdělávacích potřeb (dále SVP). Současně je cílem vytvořit kolektiv, který umožní kvalitní pedagogický proces, ve kterém se žáci mohou rozvíjet a dosahovat svého osobního maxima. 

Vzhledem k různorodosti potřeb žáků máme kromě běžných tříd i třídy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona, kde na základě doporučení speciálně pedagogického centra vyučujeme děti s ještě větším důrazem na individuální nastavení pedagogického procesu. 

U zápisu je tedy možné podávat žádost o přijetí do běžné první třídy, kam se klasicky přijímá 18 žáků, nebo do třídy zřizované dle §16 odst. 9 školského zákona (to pouze na základě doporučení speciálně pedagogického centra), kde se počet dětí pohybuje často pod 10 žáků. 

V každém školním roce jsou vyhlášena kritéria k zápisům do ZŠ, která jsou včas zveřejněna. 

Zápis do 1. třídy se skládá z formální části (zajištění potřebných dokumentů mezi zákonnými zástupci a ZŠ) a motivační části (aktivity pro předškoláky, kde mohou poznat prostředí a některé učitele školy). 

Podrobnější informace jsou aktualizovány každý školní rok a najdete je v části "Organizace zápisu".