Zápis do 1. třídy

Dlouhodobým zaměřením ZŠ Integra Vsetín je poskytovat inkluzivní vzdělávání a podporovat rozvoj osobnosti žáků prostřednictvím kvalitního pedagogického procesu v různorodé skupině žáků třídního kolektivu.

Proto vnímáme jako důležité vybrat budoucí kolektiv první třídy tak, aby vytvářel inkluzní prostředí pro vzdělávání všech žáků s akceptováním jejich jedinečnosti a speciálních vzdělávacích potřeb (dále SVP). Současně je cílem vytvořit kolektiv, který umožní kvalitní pedagogický proces, ve kterém se žáci mohou rozvíjet a dosahovat svého osobního maxima.

V každém školním roce jsou vyhlášena kritéria k zápisům do ZŠ, která jsou včas zveřejněna. 

Zápis do 1. třídy se skládá z formální části (zajištění potřebných dokumentů mezi zákonnými zástupci a ZŠ) a motivační části (aktivity pro předškoláky, kde mohou poznat prostředí a některé učitele školy). V roce 2020 a 2021 byl zápis kvůli epidemiologické situaci redukován pouze na formální část – probíhá tedy bez účasti dětí. Dokumenty můžete škole předat osobně, nebo bezkontaktně.

Podrobnější informace jsou aktualizovány každý školní rok a najdete je v části "Organizace zápisu".