Mýty o škole, FAQ

Vážení rodiče, občané se zájmem o naši školu.

Zde najdete často kladené otázky v souvislosti s existencí ZŠ Integra Vsetín. Je však potřeba před tím objasnit jeden nepravdivý mýtus, který je vidět či slyšet v otázkách veřejnosti po celou dobu existence školy od roku 1992. V tomto mýtu se objevují tvrzení o naší škole jako o „škole pro postižené“, objevuje se termín „zvláštní školy“, nebo že se děti nic nenaučí, protože na ně není čas, absolventi se díky péči o „postižené“ nedostanou se na střední školy atd. Poprvé jsem tento argument slyšel od rodičů se zájmem o přijetí na naši školu v devadesátých letech minulého století, kteří navštívili i obvodní školu veřejnou v místě bydliště a tam dostali od pedagogů informaci „tam děti určitě nedávejte, to je pro postižené žáky“, občas podobný názor slýcháme i v současnosti. Celou existenci školy jsme se pod tímto tlakem snažili o to více budovat vztahy ve škole, identitu a vzájemnou sounáležitost, hledali jsme cesty pro každého, i ty společné. Současně ale máme potřebu uvést tento mýtus na pravou míru, a také zmínit otázky, se kterými se často setkáváme.


Často kladené otázky:

Jak se daří Vašim absolventům, kteří odcházejí z 9. třídy? Kolik z nich se dostane na střední školy?

Úspěšnost absolventů ZŠ Integra Vsetín za posledních 10 let uvádíme v tabulce:

Školní rok

celkem ukončilo povinnou školní docházku

gymnázia

střední školy s maturitou

střední odborné školy

učební obory

Praktická škola jednoletá

víceletá gymnázia

(z 5.roč.)

2012 - 2013

19

3

9

7

0

0

1

2013 - 2014

20

5

7

2

6

0

4

2014 - 2015

19

8

7

3

1

0

3

2015 - 2016

20

10

5

1

2

2

0

2016 - 2017

16

4

9

1

2

0

3

2017 - 2018

15

2

8

1

4

0

1

2018 - 2019

17

2

7

1

6

1

1

2019 - 2020

19

5

8

1

5

0

0

2020 - 2021

19

2

14

0

3

0

0

2021 - 2022

19

4

8

0

7

0

1

Zdroj: Výroční zprávy ZŠ Integra Vsetín.