Den otevřených dveří

Předškoláčci, přijďte se podívat, jak to chodí na Integře, když nás navštíví bytosti z pohádek a rozhodnou se chvíli učit!

V rámci dne otevřených dveří mohou budoucí prvňáčci zažít aktivity podobné výuce některých předmětů i volnočasových aktivit pro školáky. Rodiče budou mít současně možnost konzultovat s paní učitelkou budoucí první třídy, pracovnicemi školního poradenského pracoviště a s ředitelem školy. 

Den otevřených dveří proběhne v sobotu 16. 3. 2024, přijďte buď na 9:00h nebo na 10:30h, těšíme se, že si s námi vyzkoušíte "školácký život".

Pokud potřebujete individuální domluvu, kontaktujte Mgr. Blažkovou (731 682 962, blazkova@zsintegra.cz).