Organizace zápisu

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/ 2022 proběhne bez účasti dětí ve škole. K zápisu mohou být přihlášeny děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Zápis bude probíhat ve dnech 12. - 23. 4. 2021 (z toho 12. - 14. 4. bude možnost osobní účasti zákonných zástupců na zápisu). V pondělí 26. 4. 2021 bude pro zákonné zástupce od 9 do 10 hodin možnost nahlédnout do spisu dítěte. Výsledky zápisu budou zveřejněny v pondělí 26. 4. 2021 od 14:00 h ve vitríně před budovou druhého stupně na ulici Benátky, a také na webových stránkách školy. 

Seznamte se prosím s následujícím textem, další dotazy ráda zodpoví Mgr. Miluše Fišerová (731 682 962, fiserova@zsintegra.cz), kontaktujte ji také pokud máte zájem o konzultaci s poradenskými pracovníky školy (školním psychologem, školním speciálním pedagogem). 

„Návod“ pro zapsání dítěte na naši školu:

 • Ve dnech 1. 3. – 4. 4. 2021 si vygenerujete žádost o přijetí na www.zapis-zs-vsetin.cz (případně o registraci požádáte na sekretariátu školy).
 • Žádost o přijetí doručíte škole – můžete si vybrat, zda dokumenty přinesete osobně, nebo je doručíte bezkontaktně (tzn. vhozením do poštovní schránky, poštou, doručením do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem).


         Osobní předání dokumentů škole

 • Na www.zapis-zs-vsetin.cz si zarezervujte čas zápisu ve dnech 12. – 14. 4. 2021. V tento čas se s potřebnými dokumenty dostavte do budovy školy.
 • Pro zápis budete potřebovat tyto dokumenty:
  • Žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání (vygenerujete na www.zapis-zs-vsetin.cz a buď přinesete vytištěné, nebo žádost vytiskneme ve škole)
  • Rodný list dítěte.
  • Občanský průkaz zákonného zástupce.

         Bezkontaktní předání dokumentů škole

 • Na www.zapis-zs-vsetin.cz vyberete v rezervaci možnost „Nemám zájem o rezervaci času zápisu“. Následně doručíte dokumenty škole ve dnech 12. – 23. 4. 2021. Bezkontaktní způsoby dodání jsou: vhození do poštovní schránky, poštou, doručení do datové schránky školy, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí prostý e-mail!).
 • Pro zápis jsou potřebné tyto dokumenty:
  • Žádost o přijetí dítěte ke vzdělávání (vygenerujete na www.zapis-zs-vsetin.cz)
  • Kopie rodného listu dítěte.
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů (soubor pod tímto textem).


Pokud má dítě obtíže, které mohou ovlivnit vzdělávání, přineste také:

 • doporučení ke vzdělávání vydané pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálně pedagogickým centrem
 • pokud chcete, můžete přiložit i vyjádření odborníka ke zdravotnímu stavu dítěte (např. vyjádření neurologa, klinického psychologa…)


Pokud žádáte o odklad školní docházky

 • Vygenerujete si žádost o odklad povinné školní docházky (PŠD) na www.zapis-zs-vsetin.cz
 • Škole dodáváte tyto dokumenty:
  • Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).
  • Doporučení pediatra nebo klinického psychologa.
 • Dokumenty můžete dodat také osobní či bezkontaktní formou – viz výše.

Pokud všechny dokumenty nemáte k dispozici v době zápisu, podejte pouze žádost o odklad PŠD a přílohy doložíte v nejbližším možném termínu.