Organizace zápisu

​​​​​​​Konkrétně Vás pro zapsání dítěte čeká:

 • V čase určeném jednotně pro všechny ZŠ ve Vsetíně si vygenerujete žádost o přijetí na www.zapis-zs-vsetin.cz.
 • Žádost o přijetí doručíte škole a s dítětem se zúčastníte zápisu v zarezervovaném čase.  
 • Pro zápis budete potřebovat tyto dokumenty:
  • Rodný list dítěte.
  • Občanský průkaz zákonného zástupce.


Pokud má dítě obtíže, které mohou ovlivnit vzdělávání, přineste také:

 • doporučení ke vzdělávání vydané pedagogicko-psychologickou poradnou či speciálně pedagogickým centrem
 • pokud chcete, můžete přiložit i vyjádření odborníka ke zdravotnímu stavu dítěte (např. vyjádření neurologa, klinického psychologa…)


Pokud žádáte o odklad školní docházky

 • Vygenerujete si žádost o odklad povinné školní docházky (PŠD) na www.zapis-zs-vsetin.cz
 • Škole dodáváte tyto dokumenty:
  • Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).
  • Doporučení pediatra nebo klinického psychologa.

Pokud všechny dokumenty nemáte k dispozici v době zápisu, podejte pouze žádost o odklad PŠD a přílohy doložíte v nejbližším možném termínu.