Organizace zápisu

Abychom předešli nepříjemným frontám a dlouhému čekání při zápisu, využijte elektronické registrace k zápisu, kde si zvolíte hodinu, na kterou s dítětem přijdete. Na stejném místě vyplníte Žádost o přijetí, kterou si po vytisknutí můžete přinést k zápisu, nebo Vám ji vytiskneme ve škole. Systém elektronické registrace najdete na www.zapis-zs-vsetin.cz, bude pro Vás přístupný ve dnech 11. - 31. 3. 2024.

Pokud nechcete nebo nemůžete využít elektronickou registraci, rezervujte si termín u sekretářky školy (osobně nebo na tel. 571 411 957, volejte mezi 8. a 14. hodinou).

K zápisu mohou být přihlášeny děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dále děti, kterým byl při zápisu v roce 2023 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

K zápisu přijďte s dítětem. Vezměte s sebou

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte


Pokud má dítě obtíže, které mohou ovlivnit vzdělávání, přineste také:

  • vyjádření odborníka ke zdravotnímu stavu dítěte (např. vyjádření neurologa, klinického psychologa, pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra…)


Pokud budete žádat o odklad školní docházky, je možné v průběhu zápisu podat žádost. K ní bude potřeba doložit:

  • Doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).
  • Doporučení pediatra nebo klinického psychologa.

Ideální je přinést přílohy žádosti v den zápisu, případně v nejbližším možném termínu.


Zápis se skládá ze dvou částí:

  1. Formální část zápisu- zjišťování údajů o dítěti a zákonných zástupcích a důležitých okolnostech, které mohou ovlivnit průběh vzdělávání dítěte, podání informací  o možnosti udělení odkladu začátku školní docházky –  podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání, příp. podání žádosti o povolení odkladu začátku povinné školní docházky. Tato část se týká rodičů.
  2. Motivační část zápisu (při splnění ust. § 3a,odst.1 vyhlášky č.48/2005 Sb.) – rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem a další činnosti, zaměřené na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení předpokladů plnění školního vzdělávacího programu naší ZŠ. Tato část je významná především pro budoucího prvňáčka – zkusí si různé úkoly a zábavné činnosti, pozná některé učitele a nakonec si odnese malou vzpomínku na naši školu.