Školní klub

Vedoucí vychovatelka: Bc. Veronika Klimešová, DiS.
Kontakt: 739 002 604

Vychovatelka: Bc. Veronika Klimešová, DiS. , Mgr. Jana Sadilová

Další pracovníci: Miroslava Adamcová, Zuzana Čapáková, Marcela Mazáčová, Irena Mořkovská, Jan Podešva, Alois Šerý

Školní klub se nachází v samostatné budově v areálu školy a je určen pro žáky druhého stupně (6. - 9.třída). Ve stejných prostorech se nachází i třetí oddělení školní družiny (pro žáky 4. - 5 .třídy).

Náš školní klub je místem relaxace, setkávání se, tvoření, stále oblíbeného vaření, protahování mozkových závitů u deskových her, čekání na vyučování a učení se, uvolnění i dobrodružství. Pořádáme „přespávačky“, lovíme kešky, hrajeme venkovní hry nebo vyjedeme na paintball… Těžko se vše popisuje, to se musí zažít!

Ve školním klubu rozvíjíme osobnost a specifické zájmy žáků, upevňujeme jejich dovednosti a podporujeme dobré vztahy ve třídách i napříč ročníky. Učíme se pomáhat ostatním, tvořit něco pro druhé a hlavně být spolu. V rámci školního klubu mohou žáci navštěvovat kroužky nabízené školou.

Provoz školního klubu je před vyučováním od pondělí do pátku v tzv. ranní čajovně od 6:30 do 7:30 h a odpoledne ve dny pondělí až čtvrtek od 11:30 do 16:30 h. V pátek je odpolední provoz klubu v době 11:30 - 16:00 h.