ZŠ Integra Vsetín

„Podporujeme jedince, žijeme spolu.“

O škole

Jsme běžná základní škola, která má od svého založení (1993) zkušenosti s inkluzivním vzděláváním.

Naším cílem je poskytovat kvalitní vzdělání v kolektivech, kde se budou rozvíjet všechny děti – ty, kterým jde učení samo, i ty, které se potýkají s obtížemi. Máme menší třídní kolektivy, používáme pestrou škálu metod a cíleně rozvíjíme sociální dovednosti žáků. Ve dvou třídách (zřízených dle §16 odst.9 školského zákona) poskytujeme vzdělání žákům, kteří mají nárok na úpravu učiva v průběhu vzdělávání. Věříme, že i ve škole je možné děti vést k hodnotám, které jim pomohou žít život s hlubším smyslem.

Naše priority

Provázíme žáky na začátku jejich vzdělávací cesty a klademe si vyšší cíle, než je pouze vybavit sumou vědomostí. Cíleně vybíráme vzdělávací metody, které povedou k osvojení vědomostí a k rozvoji kritického myšlení. Současně vědomě využíváme možnosti výchovného působení ve škole. Výchovný program ZŠ Integra popisuje konkrétní výchovné cíle, Charta školy ukazuje na hodnoty, které chceme ve škole žít.

preview

Řekli o nás

Vyslechněte si vyjádření několika lidí, kteří mají s naší školou zkušenost.