Charta školy

Charta školy je současně preambulí našeho školního vzdělávacího programu.