Kroužky

Kromě školní družiny a školního klubu se děti mohou rozvíjet ve svém volném čase prostřednictvím širokého spektra kroužků. 

Podrobnější informace k podmínkám fungování kroužků zde.   

Přihlašování do kroužků pro školní rok 2020/ 2021 proběhlo od čtvrtka 3. 9. 2020 od 15:00 h do středy 9. 9. 2020 do 15:00 h. Při přihlašování dětí do kroužků vezměte prosím v úvahu, že se v kroužcích budou setkávat žáci napříč ročníky. 

Podrobné informace jsou obsaženy v sekcích jednotlivých kroužků níže.