Odhlašování stravy

Odhlašování obědů je od dubna 2024 možné elektronicky zde.

Případně odhlašujte telefonicky (kancelář školy):
571 411 957, 734 360 652
e-mail: info@zsintegra.cz

Obědy je třeba odhlásit vždy den předem do 12:00 hodin. Kromě uvedených kontaktů mohou žáci využít odhlášení obědů prostřednictvím formulářů rozmístěných v budovách školy.