Podpořte nás

Věříme, že jako škola pracujeme na smysluplném díle formování další generace a děláme to rádi. Současně musíme průběžně řešit mnoho praktických obtíží. Jedná se například o obnovování školního vybavení, obnovování pomůcek pro žáky, podporu žáků ze sociálně slabších rodin, aby se mohli účastnit důležitých událostí třídy apod. V těchto situacích jsme vděční, když přijdou další lidé, připojí se k našemu dílu a podpoří naše úsilí, ať už jakoukoli formou.

Jsme soukromá škola, která nevybírá školné, aby zůstala dostupná všem. Oceníme však jakoukoli dobrovolnou podporu, protože ji prostě potřebujeme. Z darů, které jsme dosud od rodičů a dalších dobrodinců dostali, jsme například pořídili nový kotel, financovali částečný úvazek asistenta u žáka, který asistenta potřeboval, ale nespadal „do správné škatulky“, koupili nový server a průběžně obnovujeme ICT techniku pro výuku. Děkujeme také všem rodičům a dalším přátelům, kteří nás podporují i jinými formami, např. věcnými dary nebo dobrovolnou prací. Vážíme si toho.

Finančně nás můžete podpořit:
Na darový účet školy č. 293 608 588/0300
a) pravidelným měsíčním příkazem,
b) jednorázovým darem.

Při bankovním převodu uvádějte prosím jako variabilní symbol identifikační číslo školy – 69211612.

Pokud se rozhodnete nám pomoci finančním darem, informujte nás prosím o této skutečnosti. Pokud požadujete potvrzení o poskytnutém daru (dle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.), zašlete e-mailem svá osobní či firemní data ekonomce školy na kovarova@zsintegra.cz, a následně Vám bude zasláno potvrzení.

Děkujeme.