Školní poradenské pracoviště

Mgr. Miluše Blažková

vedoucí ŠPP, školní psycholožka
blazkova@zsintegra.cz
731 682 962

Mgr. Amálie Marešová

školní speciální pedagožka
maresova@zsintegra.cz
731 646 577

Mgr. Darja Dvořáková

školní metodička prevence

​​​​​​​dvorakova@zsintegra.cz
​​​​​​​731 682 961