ŠPP

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) zajišťuje poradenské služby na ZŠ Integra Vsetín – jedná se o služby speciálního pedagoga, školního psychologa a metodika prevence. 

Snažíme se problémům předcházet a funkčně řešit ty, které školní život přináší.