Učitelé

Třídní učitelé


Mgr. Zdislava Chrástecká

třídní učitelka 1. třídy, speciální pedagog

chrastecka@zsintegra.cz

Mgr. Lenka Slavíková

třídní učitelka 2. třídy

slavikova@zsintegra.cz

Mgr. Josef Kovařík

třídní učitel 3. třídy

kovarik@zsintegra.cz

Ing. Martina Zágorová

třídní učitelka 5. třídy
zagorova@zsintegra.cz

Mgr. Markéta Osičková

třídní učitel 4. třídy

marketa.osickova@zsintegra.cz

Pavlína Zajíčková

třídní učitelka třídy S 125

zajickova@zsintegra.cz

Mgr. Jaroslav Košůtek

třídní učitel 6. třídy, speciální pedagog
kosutek@zsintegra.cz

Mgr. Marcela Kračmarová

třídní učitelka 8. třídy
kracmarova@zsintegra.cz

Mgr. Silvie Kubišová

třídní učitelka třídy S 679, speciální pedagog

kubisova@zsintegra.cz

Mgr. Michaela Jurášková

třídní učitelka 7. třídy
juraskova@zsintegra.cz

Mgr. Petr Křenek

třídní učitel 9. třídy

krenek@zsintegra.cz


Další učitelé


Mgr. Darja Dvořáková

učitelka ČJ, D

dvorakova@zsintegra.cz

Mgr. Martin Kamas

učitel PŘ, Z, INF

kamas@zsintegra.cz

Mgr. Jan Novotný

učitel D, HV

novotny@zsintegra.cz

Ing. Libor Podešva, Ph. D.

učitel F, OV

podesva@zsintegra.cz

Mgr. Dagmar Holubová

učitelka NJ

holubova@zsintegra.cz

Mgr. Amálie Marešová

2. pedagogický pracovník ve třídě S 679, speciální pedagog

maresova@zsintegra.cz

Mgr. Helena Palátová

učitelka AJ

palatova@zsintegra.cz

Bc. Hana Šerá, DiS.

učitelka VV
sera@zsintegra.cz