Adopce na dálku

Naše škola se do projektu “Adopce na dálku” poprvé zapojila v roce 2005, kdy jsme získali spolužačku Divya Jyothi z Indie.  Dyvyi jsme finančně podporovali od samého začátku, předškolní a základní vzdělání s navazujícím středoškolským a vysokoškolským studiem. Naše podpora skončila v roce 2022, kdy se Divya stala učitelkou. Toto jsou její fotky ze začátku a konce naší podpory:

Nyní jsme všichni společně získali spolužačku Ladasha Dee David z daleké Keni v Africe. Ladasha se narodila v roce 2018, má staršího bratra, mladší sestru, a navíc se její rodina ujala sirotka. Společně žijí v typickém hliněném domě, který má tři místnosti. Maminka se stará o domácnost a táta je taxikář, všichni společně musí vyžít měsíčně s +/- 800,- Kč. S naší finanční podporou může nyní Ladasha navštěvovat základní, osmileté studium ve vzdělávacím centru, které je součástí komunitního společenství Ostrov naděje na Rusinga Island (více o práci Island of Hope na videu zde). 

Rusinga Island je malý ostrůvek na Viktoriině jezeře, části patřící Keni. Je to odlehlá, velmi chudá oblast, kde díky různým nemocem, podvýživě a nedostatečné lékařské péči roste počet sirotků. A zde na ostrově Češi prostřednictvím neziskové organizace Centrum na rovinu založili komunitní centrum Ostrov naděje, jež v současné době tvoří budovy zázemí pro vzdělávací centra, internát pro středoškolské studenty, zázemí pro chov ryb a farmaření, kliniku s lékárnou a ambulancí.    Více na: www.centrumnarovinu.cz 

Do „pomoci na dálku“ se zapojují všechny třídy z prvního i z druhého stupně, a to jak finančně, tak i posíláním drobných dárečků, fotek a dopisů. Žáci získávají finanční prostředky prostřednictvím prodeje svých výrobků a výtvorů na tradičním Mikulášském jarmarku, který je každoročně pořádán naší školou. Zde má každá třída možnost získat finance do svého třídního fondu a poté část poskytnout na podporu naší vzdálené spolužačce. Jsme rádi, že v tom můžeme "táhnout za jeden provaz".