Rozvoj ZŠ Integra Vsetín

Reg. č. CZ.02.3.X/0.00.0/16_022/0002174
Realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Aktivity a cíle projektu:

  • Školní asistent – cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školám. Umožňuje poskytnout na určité období větší podporu žákům ohroženým školním neúspěchem.

Tato aktivity byla realizována dvěma školními asistenty po dobu 12 měsíců.

  • DVPP – Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Inkluze – cílem aktivit je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí vzdělávání na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích se zaměřením na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí    a na využívání efektivních vyučovacích metod.

V rámci této aktivity proběhlo vzdělávání v oblasti nových metod ve výuce matematiky na ZŠ, proškolení ped pracovníků kurzem Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi, Kurz Montessori pedagogiky pro děti 3 – 9 let, Sfumato (Splývavé čtení®) aneb Letní soustředění, Čtením a psaním ke kritickému myšlení – 32, Matematická gramotnost – rozvoj kompetencí učitele.