Přírodní zahrada u ZŠ Integra Vsetín

Stáhnout soubor: Logo Zahrada.pdf


Díky projektové podpoře jsme vytvořili základ pro přírodní zahradu, kterou budeme využívat pro výuku i volnočasové vzdělávání školní družiny a školního klubu. Využijeme ji nejen ke sportovním a rekreačním účelům, ale také k bádání a zkoumání přírody ve všech jejích podobách. 

Ve spolupráci s manželi Suchánkovými z firmy Permanet jsme v roce 2017 vytvořili návrh projektu budoucí přírodní zahrady, který vycházel z požadavků a přání žáků tehdejší 4. třídy. V roce 2018 jsme podali na SFŽP v rámci národního programu Životní prostředí žádost o dotaci, která byla kladně vyřízena, a v roce 2019 jsme mohli začít s realizací. Veškeré práce - kromě tesařských a bagrovacích - na naší zahradě odvedli formou dobrovolnických aktivit pedagogové, rodiče, žáci a přátelé naší školy - za to všem patří dík. Bez nich by tato krásná zahrada nikdy nevznikla!


Dobrovolnické akce

1/ 2. – 3. 5. 2019 - pedagogové

Po návozu řeziva na plánované stavby bylo nutné veškeré řezivo ošetřit nátěrem. Počasí bylo nejisté, využili jsme proto stany a práce mohly začít. Velkým objevem pro nás byly kachle okolo bývalého bazénku, které se odkryly při bagrovacích pracích. Všechny jsme ze zahrady odstranili, navozili k ohništi za klubem nebo ke skleníku, kde našly dašlí využití. Bylo nutné vyklidit, vyčistit a odstanit střechu na technickém zázemí, vyčistit bývalé pískoviště, vytvořit tam podlahu a připravit tento prostor na tesařské práce.

2/ 25. 5. 2019 – rodiče, žáci, přátelé naší školy, firma Permanet – manželé Suchánkovi

V tuto krásnou sobotu, kdy nám slunce přálo, se okolo deváté hodiny ráno sešlo 30 rodičů a 20 dětí, k tomu někteří zaměstnanci a také manželé Suchánkovi z fimy Permanet. Veškeré tesařské práce již byly hotové, v plánu bylo založit tříkomorový paletový kompost, založit a osadit bylinkový záhon, vytvořit tři palisádová zákoutí ve svahu zahrady, přesít hlínu do skleníku a vyčistit zahradu po zimě. Také nás čekal workshop firmy Permanet „Permakultura v praxi“.

3/ 21. 9. 2019 – rodiče, žáci, přátelé naší školy, firma Permanet – manželé Suchánkovi

V novém školním roce nás na zahradě čekala spousta práce – rozšířit kompost o návozovou část pro traktůrek, instalace informačních tabulí, přesívání hlíny do sklení, položit podlahu z dlažby do technického zázemí, také jsme si užili workshop firmy Permanet „Vrbičkové ploty“, které jsme si hned zkusili vytvořit nad palisádami ve svahu. Také jsme sadili některé z křovin.

4/ 12. 10. 2019 – rodiče, žáci, přátelé naší školy

Na přání rodičů, kteří v minulém termínu nemohli přijít, jsme se sešli ještě jednou, abychom dokončili instalaci infotabulí, ostříhali a naštěpkovali křoviny na zahradě, sklidili jsme některé bylinky a připravili na sušení, také se dokončovaly práce uvnitř technického zázemí..

5/ 30. 10. 2019 – pedagogové

V průběhu podzimních prázdnin se naši pedagogové opět zapojili do prací na zahradě. V plánu bylo dokončení některých prácí, sadily se ovocné stromy a zbylé křoviny, dokončovaly se úpravy okolo skleníku, stříhaly se křoviny za klubem, natíraly se infotabulí, bylo potřeba dokončit podlahu v technickém zázemí, natíralo se řezivo na miniterasu za dřevkou. Zároveň se kompletovaly vyvýšené záhony z materiálu, který nám daroval jeden z rodičů - zbylo mu dřevo ze stavby.

Tesařské práce

6. – 7. 5. 2019 – výstavba altánu, nadstřešeného ohniště, rekonstrukce technického zázemí

Září 2019 – dodání infotabulí, instalace laviček v areálu školy

Říjen 2019 – miniterasa za dřevkou, lavičky okolo stromů, lavičky u ohniště

Bagrovací práce

Druben 2019 – příprava pod skleník, návoz půdy na bývalý bazén na zahradě, ohrn půdy – vytvoření kopečku pod skluzavku, vybagrování prostoru pro palisádová zákoutí

Další práce

18. 5. 2019 – dodávka a instalace skleníku