Úřad práce

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu

Společensky účelná pracovní místa

V letech 2015 – 2017 byla vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy byly financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1. 9. 2015 do 31. 5. 2016 byla na Základní škole Integra Vsetín v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na SÚPM částkou 192 425 Kč, z toho maximálně 85% tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.