Město Vsetín

DOTACE 2023

Město Vsetín v roce 2023 poskytlo ZŠ Integra Vsetín dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vsetína č. 0039/15/2023 dotaci na úhradu provozních nákladů.

Z této dotace byly hrazeny především náklady na energie (elektřina, teplo, voda, plyn, nákup pelet), pronájem Sokolovny Vsetín k výuce TV, provedené revize budov a jejich opravy, dále nákup spotřebního materiálu (čisticí prostředky, ochranné pracovní pomůcky, PHM, materiál na drobné opravy, drobný hmotný majetek) a služby (internet, software, plavecký výcvik, servisní služby IT, pověřenec GDPR, svoz odpadu, telefony, úklid, ostraha objektů).

DOTACE 2022

Město Vsetín v roce 2022 poskytlo ZŠ Integra Vsetín dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vsetína č. 03/2022/OS/SML č. 1.  dotaci na úhradu provozních nákladů.

Z této dotace byly hrazeny především náklady na energie (elektřina, teplo, voda, plyn, nákup pelet), pronájem Sokolovny Vsetín k výuce TV, provedené revize budov a jejich opravy, dále nákup spotřebního materiálu (čisticí prostředky, ochranné pracovní pomůcky, PHM, materiál na drobné opravy, drobný hmotný majetek) a služby (internet, software, plavecký výcvik, servisní služby IT, pověřenec GDPR, svoz odpadu, telefony, úklid, ostraha objektů).