Město Vsetín

Město Vsetín v roce 2020 poskytlo ZŠ Integra Vsetín dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vsetína č. 03/2020/OS/SML č. 1.  dotaci na úhradu provozních nákladů.

Z této dotace byly hrazeny především náklady na energie (elektřina, teplo, voda, plyn), pronájem Sokolovny Vsetín k výuce TV, provedené revize budov a jejich opravy (malování, opravy elektroinstalace), dále nákup spotřebního materiálu (čisticí prostředky, materiál na drobné opravy, drobný majetek) a služby (internet, pověřenec GDPR, svoz odpadu, telefony, úklid, ostraha objektů, pojištění).