OP JAK ZŠ Integra Vsetín

ZŠ Integra Vsetín realizuje od 1. září 2023 projekt z programu OP JAK zaměřený na vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků, vzájemnou spolupráci ve vzdělávání a podporu inovativního vzdělávání žáků základní školy.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/0.0/22_002/0008005 
Název programu: Operační program Jan Amos Komenský 
Název a číslo výzvy: Šablony pro MŠ a ZŠ I, 02_22_002