Šablony II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015842
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Název výzvy: Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II
Realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Obsah projektu:

Aktivity projektu Šablony II jsou zaměřeny na polytechniku a profesní rozvoj pedagogů, volnočasové Kluby logiky a deskových her, dále na projektové dny, odborníka ve výuce nebo komunitně osvětová setkávání. Ve školním roce 2019 – 2020 byl z projektu hrazen také částečný úvazek školního asistenta.

Díky „Šablonám“ jsme nakoupili několik mobilních telefonů, které jsou využívány k odlovu tzv. keší, orientaci na mapách v terénu nebo focení. Také jsme pro žáky nakoupili některé sety stavebnice Lego, např. raketu Nasa Apollo, nebo roboty Edison, kteří podpoří rozvoj žáků i ve výuce.

V rámci projektových dnů navštívili žáci výukové programy v Envicentru Vysoké Pole, luštili šifry a tajné zprávy pod vedením pedagogických pracovníků zájmového vzdělávání, nebo sledovali filmy a přednášky v mobilním planetáriu.

Nechyběly akce s přítomností rodičů. Na podzim 2020 se jednalo o workshop Kejklířů, který byl zakončený ohnivou show. Celý workshop včetně výroby vlastních žonglovacích balónků byl hodnocen velmi kladně.

Ve školním roce 2020 – 2021 budou realizované projektové dny pro celou školu, pedagogové se budou vzdělávat v oblasti polytechniky a nesmíme zapomenout ani na další setkání s rodiči a odborníky.

Stáhnout soubor: publicita_web.pdf