Šablony III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022579 
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
Název výzvy: Výzva 
č. 02_20_080 Šablony III (výzva pro méně rozvinuté regiony)
Název projektu: Šablony 3

ZŠ Integra pokračuje od 1. září 2021 v projektu Šablony, tentokráte Šablony 3. Z uvedeného projektu jsou realizovány projektové dny, chystáme sdílení zkušeností pedagogů z jiných škol a nákup tabletů pro výuku na 1. stupni, kde bude probíhat rozšířená výuka informatiky od následujícího školního roku.


Stáhnout soubor: Sablony3.pdf