Doučování žáků

ZŠ Integra Vsetín pokračuje v roce 2023 v realizaci projektu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ na základě dotační výzvy „Výzva na podporu doučování pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí“. Účelem dotace je vyrovnání dopadů pandemie Covid-19 na vzdělávací výsledky žáků prostřednictvím doučování.

Stáhnout soubor: Doucovani publicita.pdf