Sebeobrana žáků na ZŠ

Základní škola Integra Vsetín se v roce 2021/2022 zapojila do projektu Podpora sebeobrany žáků na základních školách - realizujeme výukový program sebeobrany pro žáky 6. - 9. ročníku v rámci předmětu Tělesná výchova ve spolupráci s Akademií Karate a Jiu Jitsu Valašsko (viz ukázka jedné z lekcí určené mladším dívkám ze 6. a 7. třídy na videu níže).

"Cílem je posílit zdatnost našich žáků a jejich připravenost řešit různé konfliktní situace. Výcvik reálné sebeobrany zdokonaluje fyzickou i psychickou připravenost včas odhalit nebezpečí a ubránit se mu. Principy sebeobrany zároveň pomáhají uvědomovat si a respektovat hranice jak své vlastní, tak i těch druhých."

Předkladatelkou projektu je členka rady Zlínského kraje (školství a kultura) Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., která osobně podpořila pojetí programu naší základní školy. Projekt Mas06-22 Podpora sebeobrany žáků na základních školách je spolufinancován Zlínským krajem.

Stáhnout soubor: logo-zlinsky-kraj (1).pdf