ŠVP "Cestou do života"

Školní vzdělávací program (ŠVP) jako zákonem stanovený dokument dává podrobné informace o vzdělávání na naší škole. Díky vlastnímu ŠVP si může každá škola stanovit své priority a do určité míry upravit obsah vzdělávání žáků (např. navýšit počet hodin předmětů důležitých pro SŠ, zvolit si náplň pracovních činností dle materiálního vybavení školy atp.).