Školní řád

Školní řád je základním dokumentem, který nastavuje provoz, pravidla a vztahy ve škole.