Výběrové řízení - nákup notebooků

ZŠ Integra Vsetín vyhlašuje výběrové řízení s názvem „Nákup notebooků pro ZŠ INTEGRA Vsetín“

Podrobnější informace v přiložených dokumentech: 

Zadávací dokumentace ZŠ Integra
Příloha č. 1 ČP o splnění základní profesní způsobilosti a technické kvalifikaci 
Příloha č. 2 Krycí list nabídky 
Příloha č. 3 Kupní smlouva 
Příloha č. 4 Technická specifikace