Podrobné informace

Školní stravování na ZŠ Integra Vsetín

Přihlašování obědů

Každý strávník musí nejdříve vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží při první informativní schůzce (u žáků 1. třídy) nebo v kanceláři školy. Přihláška platí po dobu celé školní docházky žáka. Na přihlášce je nutné vyplnit základní osobní údaje, číslo účtu a také dny v týdnu, ve kterých bude strávník chodit pravidelně na oběd.

Platba obědů

Placení se provádí prostřednictvím svolení k inkasu, roční platbou stravy předem (převodem na účet), ve výjimečných případech hotově u sekretářky školy. Všechny platby musí být provedeny nejpozději do 20. následujícího měsíce. V případě, že se tak nestane, žák nemá nárok na stravu do doby prokázání zaplacení. Platby eviduje sekretářka školy.

První zálohová platba na školní rok bude provedena prostřednictvím inkasa, vždy k 15. 8. daného roku, druhá zálohová platba k 15. 9. daného roku. Další platby (dle skutečně odebraných obědů) v průběhu školního roku budou provedeny vždy k 15. daného měsíce. Poslední platba bude provedena v měsíci květnu (odebrané obědy za měsíc duben). Odebrané obědy za květen a červen budou vypořádány se zálohami za měsíc srpen a září.

Školní stravování se řídí novelou č. 463/2011, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školní stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb. zařazuje kategorie strávníků dle věku:

KategorieVěkCena za 1 obědVýše zálohy
1.7 – 10 let24,- Kč24,- Kč x 22 dnů = 528,- Kč
2.11 – 14 let27,- Kč27,- Kč x 22 dnů  594,- Kč
3.15 a více let 30,- Kč30,- Kč x 22 dnů  660,- Kč


Výdej obědů

Výdej obědů do jídlonosičů pro nemocné žáky: 11.00 hod – 11.30 hod.
Oběd je určen k okamžité spotřebě a je vydán do nádob určených k přepravě jídla (nelze skleněné nádoby, sáčky, plastové nádoby od potravin apod.).

Výdej obědů pro žáky a zaměstnance školy: 11.30 hod - 13.30 hod.

Obědy se vydávají po předložení magnetické karty (v případě ztráty je nutné zakoupit novou kartu za 45,- Kč).

Odhlašování obědů

Odhlašování obědů (kancelář školy): 571 411 957; 734 360 652, e-mail: info@zsintegra.cz

Obědy je třeba odhlásit oběd vždy den předem do 12:00 hodin. Kromě uvedených kontaktů mohou žáci využít odhlášení obědů prostřednictvím formulářů rozmístěných v budovách školy.

Pokud žák náhle onemocní, má 1. den nemoci nárok na oběd (ten je možné vyzvednout do jídlonosičů od 11:00 - 11:30 hod). Další dny je nutné si obědy odhlásit, jinak je strávníkovi účtována plná cena oběda + 30,-Kč.

Hromadné odhlášky celé třídy (školní výlet, pobyt v přírodě apod.) provádí třídní učitel vždy 3 dny předem viz výše uvedený způsob a je za odhlášení stravy žáků zodpovědný.