Ze života školy

Zranění a 1. pomoc

V rámci družiny jsme se žáky druhé třídy navázali na učivo prvouky a věnovali se ošetření převážně řezných ran.