Ze života školy

Zápis do 1. třídy

V dubnu se konají zápisy do škol. Ten letošní je již za námi, a budoucí prvňáci byli seznámeni, kteří se s námi budou potkávat.