Ze života školy

Zahajovací oheň pro žáky školního klubu