Ze života školy

Žáci školního klubu ZŠ Integra navštívili městský úřad

V návaznosti na téma probírané v občanské výchově navštívili žáci 8. a 9. třídy ZŠ Integra Městský úřad ve Vsetíně. Cílem návštěvy bylo seznámit se s prací úřadu, což se díky tajemníkovi, panu Ing. Zimkovi, a manažerovi kvality a řízení lidských zdrojů, panu Ing. Pelcovi, podařilo. Spolu s panem místostarostou Bartoněm žákům rovněž představili chystané investice. Žáci se zaujetím poslouchali a byli zvědaví, jak jim pan místostarosta zodpoví předem připravené otázky. Dozvěděli se tak například, proč ve Vsetíně není MHD zdarma, nebo kolik času panu místostarostovi zaberou pracovní povinnosti. Samozřejmě se dostalo také na aktuální témata, jako rekonstrukce vlakového nádraží nebo oprava stadionu na Ohradě. Protože si nikdo z přítomných žáků nepamatoval, jak vypadá obřadní síň, zašli jsme se tam na závěr podívat. Jménem žáků ZŠ Integra děkuji výše zmíněným pracovníkům MěÚ za čas i ochotu, s níž zodpovídali dotazy. Z městského úřadu jsme odcházeli s příjemným pocitem, že se město zajímá o problémy svých občanů a pracuje na tom, aby se jim žilo ve Vsetíně dobře.