Ze života školy

Výuka v 1. třídě

Tělesná výchova venku, Den Země a výuka hudební výchovy a prvouky, a nesmí chybět písmeno CH a chuťovky z chleba.