Ze života školy

Výuka v 1. třídě

Škola hrou - obchody a v nich prodávající a nakupující, aneb výuka matematiky. Kolik stojí zboží, kolik mám zaplatit, vrátil mi dobře prodávající? A v tělesné výchově spolupráce a důvěra.