Ze života školy

Výtvarná výchova venku

Namaluj co vidíš.