Ze života školy

Výtvarná výchova v 6. třídě

Šesťáci se ve VV seznamovali s uměním starověkého Egypta. Někteří si vyzkoušeli pohřební masku na vlastní kůži.