Ze života školy

Výtvarná výchova

Šesťáci ve VV sbírali zajímavé kousky dřeva pro tvoření a vytvořili společně obraz mezi stromy.