Ze života školy

VÝTVARKA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

Jednou z nepobytových akcí projektových dnů byly výjezdy skupin do Valašského Meziříčí za výtvarným tvořením. První část probíhala v Galerii Kaple, kde jsme obdivovali instalaci ATEM od současných slovenských umělců pracujících pod názvem AUSGANG STUDIO, kteří se zabývají postavením technologií a přírody v našem životě. Žáci si také zkusili vytvořit objekt ve kterém měli za úkol propojit technické a přírodní materiály. Druhou část dne jsme strávili dle individuální volby žáků u zámku Žerotínů nebo na náměstí. Každý si vybral historickou budovu jako předlohu pro svou kresbu/malbu a potom pozoroval, měřil, kreslil, maloval … Všem se podařilo tento poměrně náročný úkol splnit.