Ze života školy

VÝTVARKA +

Výtvarka + (plus) je pro žáky 6. a 7. třídy, kteří rádi tvoří. Mají možnost si zde vyzkoušet techniky náročnější na čas nebo materiál, ke kterým se v hodinách VV nedostaneme, ale i klasické postupy malby či grafiky. Ty se jim v kreativní atmosféře daří zpracovávat více do hloubky. Kroužek je financován z projektu IKAP.