Ze života školy

Vyhlášení nejlepších čtenářských tříd

Ve školním roce 2019 - 2020 se do soutěže MVK zapojily tři třídy z naší školy. A dvě z nich se dostaly na pomyslné stupně vítězů. Předchozí ročník 2018 - 2019 vyhrála a Noc s Andersenem prožila tehdejší třetí třída, tedy loňská třída čtvrtá. A tyto děti opět slavily úspěch, skončily na druhém místě. A na bronzovém stupínku se umístili loňští páťáci. Oba tito naši úspěšní zástupci dostali od Masarykovy veřejné knihovny dárek v podobě workshopu s komiksovým scénáristou Danielem Vydrou. Děkujeme i loňským třeťákům, kteří se do čtenářské soutěže zapojili také. Josef Kovařík