Ze života školy

Vycházka pro žáky 1. třídy

Opékání špekáčků, stavění domečků pro lesní skřítky a hlavně poznávání sebe i svých spolužáků mimo lavice školy.