Ze života školy

Projektové dny 6. třídy

Vrtule - optické klamy, orientace v Evropě a v prostoru, spolupráce, komunikace, představivost. Jen malý výčet pojmů, které byly rozvíjeny v rámci projektového dne 6. třídy. Další projektové dny třída strávila sportovněji...