Ze života školy

Volnočasové vzdělávání - sport

V klubu si žáci užívají nové branky, šprtec a balóny a družina poznávala nový sport - kuželky.