Ze života školy

Velikonoce ve volném čase

Velikonoční hra, pečení jídášů a věnců i pletení tatarů. Ve školním družině i ve školním klubu jsme se chystali na Velikonoce.