Ze života školy

Včely

Projektový den v rámci školní družiny, téma včely na Velké Lhotě. Vše podpořeno z projektu Šablony 2.