Ze života školy

Dětské vánoční městečko

V prosinci jsme byli součástí Vánočního dětského městečka. Prodávali jsme výrobky žáků školy. Vybrané peníze posloužily jako příspěvek na speciální vozík pro Alenku. Část peněz bude použita na nákup her do školní družiny a školního klubu. Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili.