Ze života školy

Vánoční besídky

Před vánočními prázdninami proběhly ve třídách besídky s rozdáváním dárků a přáním od vedení školy.