Ze života školy

Úspěch v Pythagoriádě

Gratulujeme Petře Matyášové, žákyni 9. třídy, která se stala úspěšnou řešitelkou okresního kola Pythagoriády.